Ανάλυση του ανταγωνισμού

Η υπηρεσία μας αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη στρατηγικών marketing, την εκπαίδευση των επιχειρήσεων στην τέχνη της μάθησης από εταιρίες που αποδίδουν καλύτερα από άλλες σε ορισμένους τομείς (benchmarking) και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε καινούργιους δρόμους επιχειρηματικής επιτυχίας. Επιπλέον, μέθοδοι διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ του προσανατολισμού προς τους καταναλωτές και τους ανταγωνιστές και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αιώνιων στρατηγικών όπως, η διατήρηση του κόστους υπό έλεγχο, η εύρεση τρόπων διαφοροποίησης, η διαχείριση της τιμολογιακής πολιτικής και η υπεροχή στα προϊόντα/υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση, είναι από τις βασικές μας υπηρεσίες.

Στην εποχή που διανύουμε κυριαρχεί το γεμάτο από γεγονότα εξωτερικό περιβάλλον. Ανάλογα με την ταχύτητα των μεταβολών και τα αποτελέσματα που αυτές επιφέρουν στη λειτουργία της επιχείρησης θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω δυναμικό. Πολλές από τις μεταβολές είναι προβλέψιμες και άλλες δημιουργούν προσωρινούς τριγμούς στην επιχείρηση αλλά όχι ρήγματα.

Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, όπου οι σχέσεις είναι αμφίδρομες και η αλληλεξάρτηση μεταξύ πολλών παραμέτρων δεδομένη, οι δυνάμεις (και οι απειλές που συνιστούν αυτές) που καθορίζουν την μακροπρόθεσμη δομική ελκυστικότητα μιας αγοράς ή ενός τμήματος αυτής είναι οι κάτωθι (05) πέντε:

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά την τοποθέτηση της επωνυμίας των στις αγορές στόχους, επιβάλλεται να αναγνωρίσουν τους κυριότερους ανταγωνιστές, να εξακριβώσουν τις στρατηγικές τους και να καθορίσουν τη δική τους στρατηγική ομάδα. Επιπλέον, πρέπει να εντοπιστούν οι αντικειμενικοί στόχοι των ανταγωνιστών και να δημιουργηθούν εμπόδια κινητικότητας περαιτέρω επέκτασης, να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις δυνάμεις και τις αδυναμίες κάθε ανταγωνιστή και να παρακολουθούνται αυστηρά μεταβλητές ΄΄όπως το μερίδιο αγοράς, το μερίδιο μνήμης και το μερίδιο καρδιάς, όταν αναλύονται οι ανταγωνιστές.

Η υπηρεσία μας αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη στρατηγικών marketing, την εκπαίδευση των επιχειρήσεων στην τέχνη της μάθησης από εταιρίες που αποδίδουν καλύτερα από άλλες σε ορισμένους τομείς (benchmarking) και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε καινούργιους δρόμους επιχειρηματικής επιτυχίας. Επιπλέον, μέθοδοι διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ του προσανατολισμού προς τους καταναλωτές και τους ανταγωνιστές και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αιώνιων στρατηγικών όπως, η διατήρηση του κόστους υπό έλεγχο, η εύρεση τρόπων διαφοροποίησης, η διαχείριση της τιμολογιακής πολιτικής και η υπεροχή στα προϊόντα/υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση, είναι από τις βασικές μας υπηρεσίες.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.