Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, νέων αγορών και νέων πηγών κέρδους

Κάθε επιχείρηση λειτουργεί στο δικό της πλαίσιο, με τις δικές της ιδιαιτερότητες, τη δική της ιστορία, αλλά για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μπορεί:

Να εστιάσει στα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπάρχουσες αγορές (στρατηγική διείσδυσης – συγκέντρωσης αγοράς)

Να επεκταθεί σε νέες αγορές με τα υπάρχοντα προϊόντα της (στρατηγική ανάπτυξης αγοράς)

Να επεκταθεί με νέα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές (στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων) ή

Να διαφοροποιηθεί ως προς τις δραστηριότητες (στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων)

Ήτοι:

  Υπάρχοντα Προϊόντα Νέα Προϊόντα
Υπάρχουσες
Αγορές
Στρατηγική Διείσδυσης –
Συγκέντρωσης
της αγοράς
Στρατηγική Ανάπτυξης
Προϊόντων
Νέες Αγορές Στρατηγική Ανάπτυξης
Αγοράς
Στρατηγική
Διαφοροποίησης
Δραστηριοτήτων

Η Στρατηγική Συγκέντρωσης Αγοράς

Στρατηγική συγκέντρωσης αγοράς σημαίνει ότι η επιχείρηση αποφασίζει να διαθέσει τους πόρους της στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος, μιας αγοράς ή μιας καινούργιας τεχνολογίας. Αυτό μπορεί να γίνει με τρείς (03) τρόπους. Με την αύξηση της χρήσης του προϊόντος από τους υπάρχοντες πελάτες (π.χ. αύξηση χρήσης προϊόντος, μείωση χρόνου ζωής, νέες χρήσεις, κίνητρα τιμής, κλπ.). Με την προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών (π.χ. διαφοροποίηση προϊόντος, προώθηση προϊόντος, χαμηλότερη τιμή, κλπ.). Με την προσέλκυση μη χρηστών του προϊόντος (π.χ. υποκίνηση δοκιμαστικής χρήσης, διαφήμιση νέων χρήσεων, κλπ.)

Η στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς

Στρατηγική ανάπτυξης αγοράς σημαίνει ότι η επιχείρηση προσπαθεί να προωθήσει υπάρχοντα προϊόντα σε νέες αγορές. Με την ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών περιοχών (π.χ. σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο). Με την προσέλκυση πελατών από άλλα τμήματα της αγοράς (π.χ. με παραλλαγές προϊόντων). Με την είσοδο σε νέα κανάλια διανομής. Έχει αποδειχθεί και εμπειρικά ότι το μικρό μέγεθος μιας επιχείρησης δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα διεθνοποίησης γιατί ο κόσμος είναι επίπεδος και το Διαδίκτυο έχει ισοπεδώσει το πεδίο ανταγωνισμού.

Η Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων

Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων σημαίνει ότι αναπτύσσονται νέα προϊόντα για τις υπάρχουσες αγορές ή επιχειρούνται σημαντικές τροποποιήσεις των υπαρχόντων προϊόντων. Με την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών των προϊόντων (π.χ. αλλαγές χρώματος, σχήματος, κλπ.). Με την ανάπτυξη ποιοτικών παραλλαγών του προϊόντος. Με την ανάπτυξη επιπλέον μεγεθών και μοντέλων.

Η Στρατηγική Διαφοροποίησης Δραστηριοτήτων

Οι εταιρικές δραστηριότητες ταξινομούνται ανάλογα με τις δυνατότητες κέρδους και ορίζονται από τις ομάδες των πελατών, τις ανάγκες των πελατών και την τεχνολογία. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, μια μικρή εταιρεία που δηλώνει ότι η δραστηριότητάς της είναι ο σχεδιασμός φωτιστικών συστημάτων με λαμπτήρες πυράκτωσης για τηλεοπτικά στούντιο. Η ομάδα των πελατών της είναι τα τηλεοπτικά στούντιο· η ανάγκη των πελατών είναι ο φωτισμός· και η τεχνολογία είναι ο φωτισμός πυράκτωσης. Η εταιρεία μπορεί να θέλει επέκταση. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να κατασκευάσει φωτιστικά συστήματα και για άλλες ομάδες πελατών, όπως κατοικίες, εργοστάσια, και γραφεία. Θα μπορούσε επίσης η εταιρεία να προσφέρει άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται τα τηλεοπτικά στούντιο, όπως θέρμανση, αερισμό, ή κλιματισμό. Θα μπορούσε να σχεδιάσει και άλλες τεχνολογίες φωτισμού για τηλεοπτικά στούντιο, όπως ο φωτισμός με υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία.

Το επιχειρησιακό management, για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων και επιτυχημένων δραστηριοτήτων, επιβάλλεται να εστιάσει σε δραστηριότητες με διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να ακολουθήσει ευλαβικά τα δοκιμασμένα βήματα όπως: η σύλληψη της ιδέας, η επένδυση, η συμμετοχή, η σύμπραξη και η εξαγορά.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.