Εκτίμηση ευκαιριών ανάπτυξης

Η Mactur® είναι προσανατολισμένη σε ένα νέο τύπο επιχειρήσεων, τις αμφιδέξιες και διαρκούς μάθησης εταιρίες, που ισορροπούν μεταξύ της βελτιστοποίησης του παρόντος εταιρικού μοντέλου και της υγιούς αμφισβήτησής του, για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου. Η υπηρεσία της εκτίμησης ευκαιριών ανάπτυξης περιλαμβάνει το σχεδιασμό νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη συρρίκνωση άλλων ή τη διακοπή παλιότερων δραστηριοτήτων.

Οι περισσότερες των επιχειρήσεων βγαίνοντας από την κρίση έχουν ανάγκη από καινοτόμες προσεγγίσεις και επιβάλλεται: να υιοθετήσουν μια στρατηγική ανόρθωσης, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από την κρίση και να επαναπροσδιορίσουν το βασικό τους επιχειρηματικό μοντέλο.

Η Mactur® είναι προσανατολισμένη σε ένα νέο τύπο επιχειρήσεων, τις αμφιδέξιες και διαρκούς μάθησης εταιρίες, που ισορροπούν μεταξύ της βελτιστοποίησης του παρόντος εταιρικού μοντέλου και της υγιούς αμφισβήτησής του, για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου. Η υπηρεσία της εκτίμησης ευκαιριών ανάπτυξης περιλαμβάνει το σχεδιασμό νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη συρρίκνωση άλλων ή τη διακοπή παλιότερων δραστηριοτήτων.

Οι περισσότερες των επιχειρήσεων βγαίνοντας από την κρίση έχουν ανάγκη από καινοτόμες προσεγγίσεις και επιβάλλεται: να υιοθετήσουν μια στρατηγική ανόρθωσης, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από την κρίση και να επαναπροσδιορίσουν το βασικό τους επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι περισσότερες των επιχειρήσεων βγαίνοντας από την κρίση έχουν ανάγκη από καινοτόμες προσεγγίσεις και επιβάλλεται: να υιοθετήσουν μια στρατηγική ανόρθωσης, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από την κρίση και να επαναπροσδιορίσουν το βασικό τους επιχειρηματικό μοντέλο.

Η στρατηγική ανόρθωσης έχει να αντιμετωπίσει:

Τους περιορισμένους πόρους (έλλειψη ταμειακών ροών, υψηλή δανειακή επιβάρυνση, αδυναμία χρηματοδότησης επενδύσεων, κ.λπ.). Το άσχημο ηθικό των εργαζομένων (αποχωρήσεις, συγκρούσεις, έλλειψη εμπιστοσύνης, κ.λπ.). Τα Προβλήματα από ομάδες ενδιαφερομένων (μέτοχοι, πελάτες και προμηθευτές παρουσιάζονται επιφυλακτικοί ως προς τη στήριξή της επιχείρησης). Την πίεση χρόνου (αντικειμενικοί χρονικοί περιορισμοί και πιστωτές πιέζουν την επιχείρηση).

Τα στάδια της στρατηγικής ανόρθωσης είναι:

Το στάδιο συρρίκνωσης/σμίκρυνσης: συγκράτηση χρηματικών ροών, περικοπές εργαζομένων, μείωση εξόδων, παύση συνεργασιών με οριακούς πελάτες, μείωση ιεραρχικών επιπέδων, κλπ.

Το στάδιο της σταθεροποίησης: βελτίωση περιθωρίων κέρδους, καλύτερη προσαρμογή στο μείγμα προϊόντων, εστίαση σε αποδοτικές αγορές, προσανατολισμός σε νέες δραστηριότητες, κλπ.

Το στάδιο της αναδόμησης: ανάπτυξη νέων προϊόντων, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιθετικές διαφημιστικές εκστρατείες, ανανέωση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, η περίοδος της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναζητήσει και να εντοπίσει όλες εκείνες τις αναδιοργανωτικές ευκαιρίες που μεγιστοποιούν την αξία της επιχείρησης. Οι αναδιοργανωτικές δυνατότητες απαντώνται σε δύο διαστάσεις: την εσωτερική και την εξωτερική βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Η δημιουργία ενός αποδοτικού και σφιχτού (lean) επιχειρηματικού μοντέλου, σε συνδυασμό με εστιασμένες επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς και άυλα περιουσιακά στοιχεία, αποτελούν τα συστατικά ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου στο πλαίσιο της αναδυόμενης νέας αρχιτεκτονικής της αγοράς. Τρεις (03) αλληλένδετες επιλογές θα απογειώσουν τις παραπάνω πρωτοβουλίες σε ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  1. Ποιοι είναι οι πελάτες – στόχοι σας;
  2. Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες και οι βασικοί πόροι που διαθέτετε συγκριτικά με τον ανταγωνισμό;
  3. Ποια είναι η αρχιτεκτονική της αλυσίδας αξίας (value chain) έτσι ώστε να εκπληρώσετε καλύτερα από τον ανταγωνισμό τις επιθυμίες των πελατών σας;

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.