Επιχειρησιακές συμμετοχές και λύσεις κεφαλαιοδότησης

Η Mactur® ειδικεύεται στην μεταφορά πόρων και τη παροχή αναπτυξιακού κεφαλαίου (κεφαλαιοδότηση) σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Προσδοκία μας είναι να δημιουργήσουμε συνέργειες και να ξεκλειδώσουμε πιθανές κρυφές δυνητικές υπεραξίες. Κύριο χαρακτηριστικό των επενδύσεών μας είναι ότι δεν στοχεύουμε σε βραχυπρόθεσμα κέρδη αλλά τοποθετούμεθα στρατηγικά σε επιχειρήσεις με ορίζοντα άνω των πέντε (05) ετών, που για διάφορους λόγους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και με τη βοήθεια μας ανακάμπτουν.

Η σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική στρατηγική για εταιρείες που επιθυμούν να μεγαλώσουν και να επεκταθούν και σε άλλες αγορές στόχους. Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως συμφωνίες παραγωγής, κοινοπραξίες, συμφωνίες δικαιόχρησης (franchise) ή μεταφοράς τεχνολογίας, κοινά ερευνητικά σχέδια, επιχειρησιακές συμμετοχές, λύσεις Crowd funding, κ.λ.π.

Ειδικότερα το Crowd funding or Participative Financing (χρηματοδότηση από το πλήθος ή συμμετοχική χρηματοδότηση) είναι μία νέα μέθοδος για την άντληση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων, κυρίως μέσω του Διαδικτύου. Το Crowd funding αρχικά συνδέθηκε με τη χρηματοδότηση διαφόρων κοινωφελών έργων ή με τη χρηματοδότηση μορφών τέχνης, αλλά τον τελευταίο καιρό αναδεικνύεται ως μια μέθοδος άντλησης κεφαλαίων για νεοσύστατες εταιρίες (Startups) ή άλλα εμπορικά εγχειρήματα.

Το Crowd funding λειτουργεί συνήθως μέσω ιστοσελίδας, στην οποία παρουσιάζονται εταιρείες ή έργα που χρειάζονται χρηματοδότηση και διακρίνεται σε τρεις (03) κατηγορίες. Στην Κεφαλαιοδότηση (Equity Model). Αυτού του τύπου η επένδυση συνεπάγεται συμμετοχή στο κεφάλαιο μίας εταιρείας. Στα Δάνεια (Lending Model) δηλαδή, χρηματοδότηση με τη μορφή δανεισμού και τις Δωρεές (Donations – Rewards Model).

Η Mactur® ειδικεύεται στην μεταφορά πόρων και τη παροχή αναπτυξιακού κεφαλαίου (κεφαλαιοδότηση) σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Προσδοκία μας είναι να δημιουργήσουμε συνέργειες και να ξεκλειδώσουμε πιθανές κρυφές δυνητικές υπεραξίες. Κύριο χαρακτηριστικό των επενδύσεών μας είναι ότι δεν στοχεύουμε σε βραχυπρόθεσμα κέρδη αλλά τοποθετούμεθα στρατηγικά σε επιχειρήσεις με ορίζοντα άνω των πέντε (05) ετών, που για διάφορους λόγους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και με τη βοήθεια μας ανακάμπτουν.

Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες επενδύσεων με εμπειρία στις συμμετοχικές επενδύσεις, στους τομείς της επιχειρησιακής λειτουργίας, της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, της τεχνολογίας και της συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.