Ανάπτυξη μηχανογραφικών λύσεων (τυποποίηση, εναρμόνιση και αυτοματισμός διαδικασιών)

Τα επιχειρηματικά μοντέλα περιστασιακά χρειάζονται αναδιάρθρωση, ανάταξη, ανασυγκρότηση ικανοτήτων, στρατηγικών και οργάνωσης. Η οργανωσιακή καινοτομία μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής δίνει πολύτιμα εργαλεία στο management, τόσο για την επιβίωση μέσα στην κρίση, όσο και για τη διάκριση την επόμενη ημέρα. Η περιστολή με σκοπό την επιβίωση και ο στρατηγικός αναπροσανατολισμός απαιτούν τόλμη, ευρύτητα γνώσεων, ειδικές δεξιότητες, ηγεσία που εμπνέει και κατάλληλα εργαλεία.

Στην πληροφορική βιώνουμε σήμερα ένα ποιοτικό άλμα στην ανάπτυξη νέων συσκευών και αντίστοιχων λογισμικών. Οι επιχειρήσεις επηρεάζονται άμεσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και η εφαρμογή πρωτοποριακών λύσεων
θεωρείται αναγκαία. Η εξέλιξη αυτή, δίνει στις επιχειρήσεις εργαλεία (ευκαιρίες) που μπορεί να αποδειχθούν πανίσχυρα όπλα, ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, μεταβλητότητας και γενικής περιστολής. Συνοπτικά, τρία (03) είναι τα εργαλεία πληροφορικής που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση σχεδίων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα περιστασιακά χρειάζονται αναδιάρθρωση, ανάταξη, ανασυγκρότηση ικανοτήτων, στρατηγικών και οργάνωσης. Η οργανωσιακή καινοτομία μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής δίνει πολύτιμα εργαλεία στο management, τόσο για την επιβίωση μέσα στην κρίση, όσο και για τη διάκριση την επόμενη ημέρα. Η περιστολή με σκοπό την επιβίωση και ο στρατηγικός αναπροσανατολισμός απαιτούν τόλμη, ευρύτητα γνώσεων, ειδικές δεξιότητες, ηγεσία που εμπνέει και κατάλληλα εργαλεία. Στην πληροφορική βιώνουμε σήμερα ένα ποιοτικό άλμα στην ανάπτυξη νέων συσκευών και αντίστοιχων λογισμικών. Οι επιχειρήσεις επηρεάζονται άμεσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και η εφαρμογή πρωτοποριακών λύσεων θεωρείται αναγκαία. Η εξέλιξη αυτή, δίνει στις επιχειρήσεις εργαλεία (ευκαιρίες) που μπορεί να αποδειχθούν πανίσχυρα όπλα, ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, μεταβλητότητας και γενικής περιστολής. Συνοπτικά, τρία (03) είναι τα εργαλεία πληροφορικής που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση σχεδίων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης.

Πρώτον, η τυποποίηση, η εναρμόνιση, ο αυτοματισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω της πληροφορικής και η οργανωτική πειθαρχία μέσω της εφαρμογής των καλύτερων πρακτικών. Η μεθοδολογία αυτή συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση του κόστους αλλά, κυρίως, στην εξάλειψη των οργανωτικών αδυναμιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Δεύτερον, η ανάδειξη/ανάλυση της πληροφορίας (για τις διαδικασίες, τις προμήθειες, τους πελάτες, τις αγορές, τα προϊόντα, κ.λπ.) και η διάχυση αυτής σε όλα τα στελέχη που λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, οι επιχειρήσεις έχουν συγκεντρωμένο τεράστιο όγκο δεδομένων. Ως επί το πλείστον τα στοιχεία αυτά παραμένουν κλειδωμένα και αναξιοποίητα. Βελτιωτικές καινοτομίες, διαρθρωτικές αλλαγές και επένδυση σε εφαρμογές Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) στοχεύουν στο ξεκλείδωμα και την ανάλυση της γνώσης, που βρίσκεται κρυμμένη στις βάσεις δεδομένων. Στόχος: η ριζική αναθεώρηση της εσωτερικής οργάνωσης αλλά και των στρατηγικών επιλογών, η διάγνωση της επιχειρησιακής θέσης στις αγορές στόχους και η ανταγωνιστική διαφοροποίηση, ο έλεγχος και η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων, η αύξηση των πωλήσεων και EBITDA, κ.λπ.

Τρίτον, η αντιληπτή ανάγκη για ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους δίνει ώθηση σε καινοτομίες αιχμής που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα κόστη της ίδιας της τεχνολογίας. Το πιο ανερχόμενο και ενδιαφέρον παράδειγμα είναι το λεγόμενο υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing).
Υπολογιστικό Νέφος ονομάζεται η διαδικτυακή κεντρική διάθεση υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυο, εξυπηρετητές, εφαρμογές και υπηρεσίες) με υψηλή ευελιξία, ελάχιστη προσπάθεια από τον χρήστη και υψηλή αυτοματοποίηση.

Η Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως: οι χρήστες δεν χρειάζεται να αγοράζουν ή να διατηρούν ακριβούς διακομιστές και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων. Πάνω από το 80% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ήδη αυτή την τεχνολογία δηλώνουν ότι οι δαπάνες τους ΤΠΕ μειώθηκαν κατά 10%-20%, ενώ το υπόλοιπο 20% των επιχειρήσεων ανέφεραν ότι η μείωση των δαπανών τους ανέρχεται σε 30% ή και περισσότερο. Παράλληλα με τη μείωση των δαπανών ΤΠΕ (Τεχνολογία της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών), το υπολογιστικό νέφος συμβάλλει στην εξοικονόμηση χώρου για γραφεία και
περιορίζει την ανάγκη ύπαρξης εσωτερικής ομάδας υποστήριξης ΤΠΕ.

Πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να χρησιμοποιήσουν το Cloud Computing λόγω αμφιβολιών σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων ή τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ παρόχων. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, με την
οποία θεσπίζεται ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο και δίνεται ώθηση στη χρήση του υπολογιστικού νέφος από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Στρατηγικά, με εργαλεία και εφαρμογές σαν αυτά που περιγράψαμε, μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα, τόσο στη βραχυχρόνια μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και στη (μεσο)μακροπρόθεσμη βελτίωση της ευελιξίας και απόδοσης.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.