Ανάπτυξη συστήματος δικαιόχρησης

Η υπηρεσία μας αυτή συνίσταται στην οργάνωση και διαχείριση ολοκληρωμένων λύσεων δικαιόχρησης ή δικαιοχρησίας ή δικαιοπαροχής. Πρόκειται για εμπορική μέθοδο (συμφωνία) κατά την οποία μια επιχείρηση (δικαιοπάροχος) παραχωρεί σε μια άλλη (δικαιοδόχος), έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των πνευματικών δικαιωμάτων με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο δικαιοπάροχος παρέχει και τον μηχανισμό λειτουργίας (τεχνογνωσία) και προώθησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας έναντι εφάπαξ καταβολής ή και μηνιαίας επί του ποσοστού των κερδών του δικαιοδόχου.

Η υπηρεσία μας αυτή συνίσταται στην οργάνωση και διαχείριση ολοκληρωμένων λύσεων δικαιόχρησης ή δικαιοχρησίας ή δικαιοπαροχής. Πρόκειται για εμπορική μέθοδο (συμφωνία) κατά την οποία μια επιχείρηση (δικαιοπάροχος) παραχωρεί σε μια άλλη (δικαιοδόχος), έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των πνευματικών δικαιωμάτων με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο δικαιοπάροχος παρέχει και τον μηχανισμό λειτουργίας (τεχνογνωσία) και προώθησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας έναντι εφάπαξ καταβολής ή και μηνιαίας επί του ποσοστού των κερδών του δικαιοδόχου.

Ορολογία franchise

+Δικαιοπάροχος ή δότης
+Δικαιοδόχος ή λήπτης
+Πακέτο δικαιόχρησης
+Δίκτυο franchise
+Σύμβαση δικαιόχρησης
+Υποχρέωση πληροφόρησης
+Τέλη δικαιοδόχου
+Ετήσιο τέλος ανανέωσης σύμβασης
+Δεσμευτική συμφωνία στο franchise
+Entry fee or initial franchise fee
+Συνεχή δικαιώματα
+Ενημερωτικός φάκελος franchise +Εγχειρίδιο λειτουργίας
+Πιλοτικό κατάστημα
+Εκπαίδευση franchise

Τα είδη Δικαιόχρησης

Κοινωνική δικαιόχρηση

Η κοινωνική δικαιοπαροχή είναι ένα σύστημα δικαιοπαροχής που χρησιμοποιεί τις εμπορικές αρχές δικαιοπαροχής για να επιτύχει κάποιους κοινωνικούς σκοπούς. Κύριος σκοπός της κοινωνικής δικαιοπαροχής είναι το κοινωνικό όφελος σε αντίθεση με την εμπορική δικαιοπαροχή, που υπογραμμίζει την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Η πιο κοινή μορφή κοινωνικής δικαιόχρησης είναι η κλινική δικαιοπαροχή υγειονομικής περίθαλψης. Στην κοινωνική δικαιοπαροχή οι καταναλωτές (δικαιοδόχοι) μπορεί να μην είναι πάντα σε θέση να πληρώσουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της δικαιοπαροχής. Τότε συμβάλλει ένας άλλος παράγοντας πέρα από τον δικαιοδόχο και τον δικαιοπάροχο, οι χορηγοί οι οποίοι χρηματοδοτούν μέρος των δραστηριοτήτων των δικαιοδόχων.

Η εμπορική δικαιόχρηση
+Προϊοντικό franchise
+Επιχειρησιακό σχήμα ή franchising δεύτερης γενιάς
+Franchise ενός σημείου
+Δικαιόχρηση πολλών σημείων
+Δικαιοχρησία μετατροπής
+Franchise διανομής
+Άμεσο (direct franchise)
+Franchise υπηρεσιών
+Βιομηχανικό franchise
+Διοικητική δικαιοχρησία

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.