Διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής

Η χάραξη στρατηγικής είναι η πεμπτουσία της Διοικητικής Δράσης. Κάθε επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική για να πετύχει τους στόχους της. Οι εταιρίες πρέπει να βρουν τρόπους ανάπτυξης και δημιουργίας πλεονεκτημάτων και όχι απλώς τρόπους περιορισμού των μειονεκτημάτων. Εταιρική Στρατηγική σημαίνει να μπορέσεις να ξεπεράσεις τον ανταγωνισμό. Το θέμα δεν είναι απλώς να είσαι καλύτερος σε ότι κάνεις – το θέμα είναι να είσαι διαφορετικός σε αυτό που κάνεις.

Στρατηγική είναι ένα πλάνο δράσης, ένα σχέδιο επίτευξης αποτελεσμάτων συμβατών με την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης, μια σειρά, δηλαδή, επιχειρηματικών αποφάσεων ή ένα σύνολο ρητών επιλογών για το πώς θα πρέπει να καταμεριστούν οι πόροι έναντι των απαιτήσεων, των περιορισμών και των ευκαιριών που προσφέρονται από το επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κοντολογίς, η Εταιρική Στρατηγική θέτει κατευθύνσεις, υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων, συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει τις δραστηριότητες, ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της στον ανταγωνισμό, μειώνει την αβεβαιότητα, προσδίδει διατηρήσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα και πρέπει να περιλαμβάνει μια στρατηγική marketing, μια συμβατή στρατηγική για την τεχνολογία και μια στρατηγική για τους πόρους.

Η MACTUR, για τις επιχειρηματικές μονάδες που την εμπιστεύονται, αξιολογεί τις δυνάμεις και τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές, υποστηρίζει ένα μείγμα επιδιώξεων (στόχοι) μεταξύ των οποίων είναι η κερδοφορία, η ανάπτυξη των πωλήσεων, η βελτίωση του μεριδίου αγοράς, η ανάσχεση του κινδύνου, οι καινοτομίες, κ.λπ. και στη συνέχεια οργανώνει ένα σύστημα διοίκησης με στόχους (management by objectives) για να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η χάραξη στρατηγικής είναι η πεμπτουσία της Διοικητικής Δράσης. Κάθε επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική για να πετύχει τους στόχους της. Οι εταιρίες πρέπει να βρουν τρόπους ανάπτυξης και δημιουργίας πλεονεκτημάτων και όχι απλώς τρόπους περιορισμού των μειονεκτημάτων. Εταιρική Στρατηγική σημαίνει να μπορέσεις να ξεπεράσεις τον ανταγωνισμό. Το θέμα δεν είναι απλώς να είσαι καλύτερος σε ότι κάνεις – το θέμα είναι να είσαι διαφορετικός σε αυτό που κάνεις.

Στρατηγική είναι ένα πλάνο δράσης, ένα σχέδιο επίτευξης αποτελεσμάτων συμβατών με την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης, μια σειρά, δηλαδή, επιχειρηματικών αποφάσεων ή ένα σύνολο ρητών επιλογών για το πώς θα πρέπει να καταμεριστούν οι πόροι έναντι των απαιτήσεων, των περιορισμών και των ευκαιριών που προσφέρονται από το επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κοντολογίς, η Εταιρική Στρατηγική θέτει κατευθύνσεις, υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων, συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει τις δραστηριότητες, ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της στον ανταγωνισμό, μειώνει την αβεβαιότητα, προσδίδει διατηρήσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα και πρέπει να περιλαμβάνει μια στρατηγική marketing, μια συμβατή στρατηγική για την τεχνολογία και μια στρατηγική για τους πόρους.

Επιπλέον, κάθε αμφιδέξια επιχειρησιακή μονάδα, πρέπει να επιδιώκει το συνδυασμό πολλών στρατηγικών (ανάπτυξη ταυτότητας, πολλαπλασιασμός προϊόντων, στρατηγική καθολικής ηγεσίας κόστους, στρατηγική διαφοροποίησης, στρατηγική της εστίασης σε τμήματα της αγοράς, στρατηγικές συμμαχίες προϊόντων ή υπηρεσιών, στρατηγικές συμμαχίες προώθησης, συμμαχίες διαχειριστικής υποστήριξης, συμμαχίες συνεργατικής τιμολόγησης, κ.λπ.), που θα αποβλέπουν στη βελτίωση της θέσης της μακροπρόθεσμα.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.