Στη Mactur έχουμε εντρυφήσει στην τέχνη του βιώσιμου Επιχειρείν, υποστηρίζουμε ενεργά (με σύνθετες διαδικασίες, λύσεις και εξατομικευμένες υπηρεσίες) την επιχειρησιακή ανάκαμψη (business recovery services), αναδιαρθρώνουμε τις λειτουργίες πυρήνα (core capabilities), δεν εκσυγχρονίζουμε αλλά ψηφιοποιούμε, επικαιροποιούμε τις διαδικασίες Management και διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή συνέχεια των επιχειρήσεων…

Διάσωση από την χρεοκοπία και εξυγίανση Προβληματικών Εταιρειών. Ανάκτηση προβληματικών ισολογισμών, λύσεις διασφαλιστικών παραμέτρων του υλικού κεφαλαίου και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Διαχείριση fast track πτωχεύσεων και out of Λύσεις Δικαστηρίου. Ενεργή Διαχείριση Δανείων σε Καθυστέρηση. Ειδικότερα: Συμβουλευτική προς τον πιστωτή, συμβουλευτική προς τον οφειλέτη. Περιορισμός του κόστους χρηματοδότησης και Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης (με εξωδικαστική ή δικαστική διαδικασία) των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), λοιπών πιστώσεων και εξατομικευμένων διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών. Αποτύπωση της καταστρατήγησης των κανόνων δικαίου και της αδιαφάνειας των Γενικών Όρων Συναλλαγής (ΓΟΣ) στις δανειακές συμβάσεις, ποσοτικοποίηση της δανειακής παραβατικότητας και συμμόρφωση των δανειακών λογαριασμών.

Διάγνωση της κρισιακής κατάστασης

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et. Phasellus ac nibh eleifend, sagittis purus nec, elementum massa.

Πληροφορίες

Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας

Η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management)
αποτελεί συνολική επιχειρησιακή προσέγγιση (ολιστική διεργασία) η οποία περιλαμβάνει πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες …

Πληροφορίες

Οργάνωση και διαχείριση διαδικασιών πτώχευσης

Η Mactur® έχει εμπειρία αναβίωσης, αποκατάστασης και αναδιάρθρωσης
αρρωστημένων εταιρειών. Ειδικότερα, οργανώνει και διαχειρίζεται συμβιβασμούς και συμφωνίες με όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές…

Πληροφορίες

Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), λοιπών χρηματικών πιστώσεων και προβληματικών assets

Η υπηρεσία αυτή της Mactur®, εστιάζεται αφενός στις διασφαλιστικές παραμέτρους του υλικού κεφαλαίου και αφετέρου στην αποτύπωση της καταστρατήγησης των κανόνων δικαίου ως δικαιοπρακτική συμπεριφορά…

Πληροφορίες

Out of λύσεις δικαστηρίου (εξώδικη επίλυση διαφορών)

Έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη και υποστηρίζουμε σε εθνικό αλλά και διασυνοριακό επίπεδο, την εξώδικη (εναλλακτική) επίλυση διαφορών οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των συντελεστών (επιχείρηση, προμηθευτές, πελάτες, Δημόσιο, ασφαλιστικοί οργανισμοί, πιστωτικοί φορείς ή άλλοι πιστωτές, κ.λ.π.) της αγοράς, με απευθείας διαπραγματεύσεις…

Πληροφορίες

Συνεργαστείτε μαζί μας

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.

Επικοινωνία