H Mactur® είναι εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Στρατηγικής Διαχείρισης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων
και οργανισμών: Ειδικότερα, οι άνθρωποί μας έχουν εμπειρία και εξειδίκευση στην Επεξεργασία και Υλοποίηση σχεδίων Διάρθρωσης, Αναδιάρθρωσης, Ανάπτυξης και Μεταβίβασης Επιχειρήσεων. Εστιάζουμε στις λύσεις και όχι στα προβλήματα και είμαστε εξειδικευμένοι στην προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία και τη μετάλλαξη αυτών σε οργανισμούς με εγγενή την ικανότητα (αυτο)προσαρμογής.

Η εταιρία γεννήθηκε σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα, κατανοεί τις αντίξοες συνθήκες τις αγοράς, έμαθε να σκέπτεται συστημικά και ανάπτυξε την τέχνη της Διάγνωσης, του Ορισμού και της Επίλυσης (εφαρμογή της λύσης) τόσο των (ενδο)επιχειρησιακών όσο και των διεπιχειρησιακών προβλημάτων. Χρησιμοποιούμε συνδυαστικά την ανάλυση, το σχεδιασμό και όλες τις τεχνικές του management για να αναπτύξουμε ιδέες, εργαλεία, δεδομένα και μοντέλα και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις: ν’ αναπτύξουν την ικανότητα να σκέπτονται έξυπνα (ορθολογικά, συστημικά,πολυπρισματικά), ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις που επιφυλάσσει το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, ν’ αντιμετωπίσουν δημιουργικά την αβεβαιότητα, να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια, ν’ αναδείξουν τα ανταγωνιστικά τους χαρακτηριστικά και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης.

H Mactur® είναι εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Στρατηγικής Διαχείρισης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών: Ειδικότερα, οι άνθρωποί μας έχουν εμπειρία και εξειδίκευση στην Επεξεργασία και Υλοποίηση σχεδίων Διάρθρωσης, Αναδιάρθρωσης, Ανάπτυξης και Μεταβίβασης Επιχειρήσεων. Εστιάζουμε στις λύσεις και όχι στα προβλήματα και είμαστε εξειδικευμένοι στην προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία και τη μετάλλαξη αυτών σε οργανισμούς με εγγενή την ικανότητα (αυτο)προσαρμογής.

Η εταιρία γεννήθηκε σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα, κατανοεί τις αντίξοες συνθήκες τις αγοράς, έμαθε να σκέπτεται συστημικά και ανάπτυξε την τέχνη της Διάγνωσης, του Ορισμού και της Επίλυσης (εφαρμογή της λύσης) τόσο των (ενδο)επιχειρησιακών όσο και των διεπιχειρησιακών προβλημάτων. Χρησιμοποιούμε συνδυαστικά την ανάλυση, το σχεδιασμό και όλες τις τεχνικές του management για να αναπτύξουμε ιδέες, εργαλεία, δεδομένα και μοντέλα και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις: ν’ αναπτύξουν την ικανότητα να σκέπτονται έξυπνα (ορθολογικά, συστημικά,πολυπρισματικά), ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις που επιφυλάσσει το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, ν’ αντιμετωπίσουν δημιουργικά την αβεβαιότητα, να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια, ν’ αναδείξουν τα ανταγωνιστικά τους χαρακτηριστικά και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης.
Εταιρική μας Ευθύνη, είναι: Ο ορισμός των προβλημάτων (ένα σωστά ορισμένο πρόβλημα είναι λυμένο κατά το ήμισυ), η επεξεργασία και η υλοποίηση ολοκληρωμένων (οριστικές και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα) επιχειρησιακών λύσεων. Η αμφισβήτηση των δυσλειτουργικών πρακτικών του management, το ευ δημιουργείν και η παροχή υπηρεσιών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας. Η συνεχής βελτίωση και η αφοσίωσή μας στις αρχές της Αειφόρου και Υπεύθυνης Ανάπτυξης (αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη). Ο σχεδιασμός και η υποστήριξη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η έμπνευση εμπιστοσύνης στα ενδιαφερόμενα κοινά (μέρη), η ενεργοποίηση των αποθεμάτων του επιχειρησιακού συστήματος, ο μετασχηματισμός της μάζας σε οργανισμό και η μετατροπή της ανθρώπινης προσπάθειας σε απόδοση.

Η στρατηγική μας επιδίωξη, η αποστολή μας (εταιρική και συλλογική), το όραμά μας, ο προορισμός, η οπτική για το μέλλον και η κατεύθυνση προς την οποία συγκεντρώνονται οι προσπάθειες των ανθρώπων που δουλεύουν μαζί μας, συμπυκνώνονται στα εξής: να επιλύουμε προβλήματα, να προωθήσουμε τη γνωσιοκεντρική οικονομία, να συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας, να έχουμε συνέχεια και προοδευτικά να εξελιχτούμε στον κορυφαίο σύμβουλο Εταιρικής Διάρθρωσης ή Αναδιάρθρωσης, Ανάπτυξης και Μεταβίβασης επιχειρήσεων στη χώρα μας, να μεγιστοποιήσουμε την καθαρή μας θέση και να εγγράψουμε επιχειρηματική υπεραξία.

We help SMEs and
Mid-corporate companies across all sectors tackle tough challenges, capture opportunities, and position themselves
for long-term success.
We create turnkey solutions across the entire value chain.

Reinvention

In order to help our clients
solve problems, capitalize on opportunities and achieve excellence in business,
we fully leverage
emerging technologies, proprietary tools and data,
and our transformative expertise.

Experience

We partner with our clients in shaping their future together and turning their ideas into products. We help companies scaling and growing faster than the market by tailoring
custom solutions to each client’s context and functional needs.

Growth

Radical innovation in a legacy business, requires radical changes in processes, skills, technology, culture and mindsets. We help traditional companies overcome legal barriers in building businesses by changing both skillsets and mindsets.

Business Building

Η ομάδα της Mactur

We don’t invest in people, we invest in talented teams

Helen Parkins
Helen ParkinsCEO & Founder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nec hendrerit urna. Sed ut elit at sapien dictum aliquet. Cras tristique elementum ex id fermentum. Praesent a dapibus ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Donec laoreet augue justo, vitae elementum nisl malesuada sit amet. Ut sit amet nunc ac tellus tempor maximus ut a tellus.
Eric Widget
Eric WidgetCTO & Partner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nec hendrerit urna. Sed ut elit at sapien dictum aliquet. Cras tristique elementum ex id fermentum. Praesent a dapibus ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Donec laoreet augue justo, vitae elementum nisl malesuada sit amet. Ut sit amet nunc ac tellus tempor maximus ut a tellus.
Jason Response
Jason ResponseCFO & Partner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nec hendrerit urna. Sed ut elit at sapien dictum aliquet. Cras tristique elementum ex id fermentum. Praesent a dapibus ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Donec laoreet augue justo, vitae elementum nisl malesuada sit amet. Ut sit amet nunc ac tellus tempor maximus ut a tellus.

Χρειάζεστε Υποστήριξη;

Ανεξάρτητα της πρόκλησης ή της ευκαιρίας, της κρισιακής κατάστασης ή της δυσκολίας που αντιμετωπίζετε, επικοινωνήστε και μοιραστείτε μαζί μας τα επιχειρησιακά σας θέματα. Θα ανταποκριθούμε αμέσως!

Επικοινωνία