Η Mactur® Χαρτογράφησε τις ανά την Ελληνική επικράτεια υπό μεταβίβαση Micro, Small and Medium-sized Enterprises (the MSMEs), Οργάνωσε Εθνική Βάση Δεδομένων (ανοιχτή Πλατφόρμα) για την αντιστοίχιση προτιμήσεων και παροχή βοήθειας σε δυνητικούς πωλητές και αγοραστές και Ίδρυσε την CORTMA® (Εξειδικευμένος Servicer) για την ολιστική διαχείριση της Επιχειρησιακής Μεταβίβασης…

Οργάνωση Εθνικής Βάσης Δεδομένων (ανοιχτή πλατφόρμα) για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων και διευκόλυνση επαφών σε εν δυνάμει ενδιαφερόμενους.
Διασφάλιση της συνέχειας, ανάπτυξη υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων και ενίσχυση της ευκαιριακής επιχειρηματικότητας. Οικοδόμηση εμπιστοσύνης (λύσεις σε θέματα ασυμμετρίας πληροφοριών) και αντιστοίχιση προτιμήσεων αγοραστών και πωλητών. Λειτουργική και οικονομική αναδιάρθρωση του υφιστάμενου επιχειρησιακού συστήματος. Οργάνωση και διαχείριση μετασχηματισμού (μετατροπή της επικερδούς δραστηριότητας σε επιχείρηση και κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής), εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για ενίσχυση της επιχειρησιακής αξίας. Κατάρτιση και εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση σε δυνητικούς πωλητές και αγοραστές για σύνθετα προβλήματα όπως: η νομοθεσία σχετικά με τη διαδοχή, η φορολογία, η προετοιμασία της εταιρίας για πώληση, η εκτίμηση της τιμής μεταβίβασης, το κλείσιμο της συμφωνίας, κ.λπ. Συστηματική εκπαίδευση (coaching) και συμβουλευτική καθοδήγηση των εν δυνάμει αγοραστών. Λύσεις Vendor Finance, κεφαλαιοδότηση και αναζήτηση χρηματοδότησης για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας