Αυστηρά προσανατολισμένοι στην αποστολή μας που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, την διατηρήσιμη επιθυμητή αλλαγή και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου που ηγείται και συντηρεί τους επιχειρησιακούς οργανισμούς, ακολουθούμε το επιχειρηματικό μοντέλο με τους πελάτες στην κορυφή και η προάσπιση των πελατών (customer centricity) αποτελεί τη στρατηγική και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Επειδή αντιλαμβανόμαστε την ειδική φύση των υπηρεσιών μας και τι σημαίνουν αυτές για τους ανθρώπους της αγοράς, δηλώνουμε ότι σεβόμεθα απόλυτα τον κώδικα δεοντολογίας της επαγγελματικής συμβουλευτικής και τα σύμφωνα εμπιστευτικότητας που υπογράφουμε με τους πελάτες μας. Τους βεβαιώνουμε δε ότι
θα τηρήσουμε αυστηρά τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας για όσα συζητούνται στις επαγγελματικές μας συναντήσεις, για όλες τις πληροφορίες που είτε άμεσα είτε έμμεσα λαμβάνουμε ή για τα οποιαδήποτε στοιχεία μας εμπιστεύονται.

Επιπλέον, τα στοιχεία και τα έγγραφα, που μας εμπιστεύονται οι πελάτες για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας συνεργασίας, τηρούνται σε ειδικό αρχείο για όσο χρόνο διαρκεί η συνεργασία αυτή, και μετά το τέλος της για το κοινό μας συμφέρον, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε όλα τα στοιχεία, πράγματα ή αντικείμενα μας εμπιστεύτηκαν και έχουμε στην κατοχή μας.

Χρειάζεστε Υποστήριξη;

Ανεξάρτητα της πρόκλησης ή της ευκαιρίας, της κρισιακής κατάστασης ή της δυσκολίας που αντιμετωπίζετε, επικοινωνήστε και μοιραστείτε μαζί μας τα επιχειρησιακά σας θέματα. Θα ανταποκριθούμε αμέσως!

Επικοινωνία