Home2020-07-28T13:16:03+03:00

Συμβουλευτική Καθοδήγηση Επιχειρήσεων

Η Mactur® μέσω δράσεων Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής καθοδήγησης, Σχεδιάζει και Υλοποιεί ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λύσεις Μετασχηματισμού, Εκσυγχρονιστικής Αναδιάρθρωσης (turnarounds; restructurings and enterprise-wide transformations) και Προσαρμοστικότητας (η ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων από το παραδοσιακό πρότυπο λειτουργίας στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία). Υποστηρίζουμε ενεργά επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας και όλων των εταιρικών τύπων είτε αυτές είναι υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση.

Οι άνθρωποί μας

Οι συνεργάτες μας (επιλυτές προβλημάτων) έχουν βαθιά εξειδίκευση και επιχειρηματική σκέψη, αυτοσχεδιαστική ευφυΐα και εκλαϊκευτική ικανότητα να πραγματεύονται με απλότητα και σαφήνεια σύνθετα θέματα.

Eric Widget
Eric WidgetCTO & Partner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nec hendrerit urna.
Helen Parkins
Helen ParkinsCEO & Founder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nec hendrerit urna.
Jason Response
Jason ResponseCFO & Partner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nec hendrerit urna.
Jonh Doe
Jonh DoeCOO & Partner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nec hendrerit urna.
Ποιοι είμαστε
Εργαλεία & Λύσεις

Tailor-made λύσεις για κάθε επιχείρηση

Αναπτύσσουμε εξατομικευμένες στρατηγικές (λύσεις προσαρμοσμένες στο περιβάλλον και τις λειτουργικές ανάγκες κάθε επιχείρησης πελάτη) και χρησιμοποιούμε συνδυαστικά: την ανάλυση, την εμπειρία, το σχεδιασμό, την τεχνολογία και όλες τις τεχνικές του σύγχρονου Management για να αναπτύξουμε μοντέλα και να γυμνάσουμε τις επιχειρήσεις: ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις που επιφυλάσσει το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, ν’ αντιμετωπίσουν δημιουργικά την αβεβαιότητα, ν’ αναδείξουν τα ανταγωνιστικά τους χαρακτηριστικά και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερα
MarketMinder

Featured Insights

Posts aimed to address leaders’ needs related to the topics of entrepreneurship, organizational design, agility, culture, talent management, operations, change management, leadership, merger management, corporate & business-unit strategy, turnarounds, large-scale transformations, recovery planning, marketing & sales, guiding family-owned companies, business technology, digital enterprise and more.

Περισσότερα
Εργαλεία & Λύσεις

Tailor-made λύσεις για κάθε επιχείρηση

Αναπτύσσουμε εξατομικευμένες στρατηγικές (λύσεις προσαρμοσμένες στο περιβάλλον και τις λειτουργικές ανάγκες κάθε επιχείρησης πελάτη) και χρησιμοποιούμε συνδυαστικά: την ανάλυση, την εμπειρία, το σχεδιασμό, την τεχνολογία και όλες τις τεχνικές του σύγχρονου Management για να αναπτύξουμε μοντέλα και να γυμνάσουμε τις επιχειρήσεις: ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις που επιφυλάσσει το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, ν’ αντιμετωπίσουν δημιουργικά την αβεβαιότητα, ν’ αναδείξουν τα ανταγωνιστικά τους χαρακτηριστικά και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερα
MarketMinder

Featured Insights

Posts aimed to address leaders’ needs related to the topics of entrepreneurship, organizational design, agility, culture, talent management, operations, change management, leadership, merger management, corporate & business-unit strategy, turnarounds, large-scale transformations, recovery planning, marketing & sales, guiding family-owned companies, business technology, digital enterprise and more.

Περισσότερα

Προωθήστε την Πώληση
της Επιχείρησή σας

Αναπτύξαμε ολοκληρωμένη (οργανωμένη) Αγορά για την Μεταβίβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΑΜΜμΕ) και Ιδρύσαμε Εξειδικευμένο Servicer (Μηχανισμός Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης/ΜΠΔ). Ο Μηχανισμός αυτός Πιστοποιεί (αναδεικνύει) τις βιώσιμες επιχειρήσεις, Συνδέει (επικοινωνεί) τον Πωλητή με οργανωμένη βάση δυνητικών Αγοραστών, τους Βοηθά να συνεργαστούν και να διαπραγματευτούν, Εγγυάται (διασφαλίζει) την αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών (δεδομένων) και το αδιάβλητο της Διαδικασίας Μεταβίβασης, και Υποστηρίζει ολιστικά όλα τα στάδια ανάπτυξης της Επιχειρησιακής Μεταβίβασης.

Περισσότερα

Ολιστική Διαχείριση
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ)

Μετά την από 26/06/’19 ψήφιση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του ΕΚ, περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα, κανένας δανειολήπτης δεν πρόκειται να ξεφύγει από το χρέος του. Γνωρίζουμε άριστα το Νέο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, Συνεργαζόμαστε δυναμικά με όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΑΕΔΑΔΠ της Δευτερογενούς Αγοράς), και Υποστηρίζουμε ενεργά ολιστικές αναδιαρθρώσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). Η στρατηγική μας (well-thought-out process) ακολουθεί (αυστηρά) εξατομικευμένη μεθοδολογία με τις βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς λύσης.

Περισσότερα

Προωθήστε την Πώληση
της Επιχείρησή σας

Αναπτύξαμε ολοκληρωμένη (οργανωμένη) Αγορά για την Μεταβίβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΑΜΜμΕ) και Ιδρύσαμε Εξειδικευμένο Servicer (Μηχανισμός Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης/ΜΠΔ). Ο Μηχανισμός αυτός Πιστοποιεί (αναδεικνύει) τις βιώσιμες επιχειρήσεις, Συνδέει (επικοινωνεί) τον Πωλητή με οργανωμένη βάση δυνητικών Αγοραστών, τους Βοηθά να συνεργαστούν και να διαπραγματευτούν, Εγγυάται (διασφαλίζει) την αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών (δεδομένων) και το αδιάβλητο της Διαδικασίας Μεταβίβασης, και Υποστηρίζει ολιστικά όλα τα στάδια ανάπτυξης της Επιχειρησιακής Μεταβίβασης.

Περισσότερα

Ολιστική Διαχείριση
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ)

Μετά την από 26/06/’19 ψήφιση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του ΕΚ, περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα, κανένας δανειολήπτης δεν πρόκειται να ξεφύγει από το χρέος του. Γνωρίζουμε άριστα το Νέο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, Συνεργαζόμαστε δυναμικά με όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΑΕΔΑΔΠ της Δευτερογενούς Αγοράς), και Υποστηρίζουμε ενεργά ολιστικές αναδιαρθρώσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). Η στρατηγική μας (well-thought-out process) ακολουθεί (αυστηρά) εξατομικευμένη μεθοδολογία με τις βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς λύσης.

Περισσότερα

Recent Blog Posts

Explore a cross-section of our most inspiring thinking (content to help you master your business) in business and management: Ideas are the currency of the twenty-first century. The ability to persuade, to change hearts and minds, is perhaps the single greatest skill that will give us a competitive edge in the knowledge economy — an age where ideas matter more than ever.

Nullam neque sapien pharetra

19 Ιανουαρίου 2016|Design, Technology|

Fusce nec erat sed nisl lobortis eleifend. In eu fringilla leo. Curabitur dignissim efficitur lorem nec fermentum. Etiam

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Nullam neque sapien pharetra

Aliquam congue semper metus

19 Ιανουαρίου 2016|Creative, Design|

Aliquam commodo nulla ligula. Curabitur ut nunc id nisl scelerisque egestas. Nulla vulputate mauris eget nisl rhoncus viverra

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Aliquam congue semper metus

Cras suscipit ante erat eleifend

19 Ιανουαρίου 2016|Creative, News|

Etiam hendrerit tortor gravida accumsan condimentum. Nunc ut mi vitae neque feugiat hendrerit at sed sem. Maecenas ante

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Cras suscipit ante erat eleifend

WOW – I dont know what else to say. This is the Best Theme I have ever seen. I am a full time web dev, this theme blows me away.

Marketing Monsters, ABC Ltd

The Mactur team provides excellent support, listens to their users & continually works to improve their product.

Stephen Cronin, Demo S.A.

Χρειάζεστε Υποστήριξη;

Ανεξάρτητα της πρόκλησης ή της ευκαιρίας, της κρισιακής κατάστασης ή της δυσκολίας που αντιμετωπίζετε, επικοινωνήστε και μοιραστείτε μαζί μας τα επιχειρησιακά σας θέματα. Θα ανταποκριθούμε αμέσως!

Επικοινωνία
Go to Top