Η Mactur® μέσω δράσεων Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής καθοδήγησης, Σχεδιάζει και Υλοποιεί ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λύσεις Μετασχηματισμού, Εκσυγχρονιστικής Αναδιάρθρωσης (turnarounds; restructurings and enterprise-wide transformations) και Προσαρμοστικότητας (η ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων από το παραδοσιακό πρότυπο λειτουργίας στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία). Υποστηρίζουμε ενεργά επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας και όλων των εταιρικών τύπων είτε αυτές είναι υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση.

Οι συνεργάτες μας (επιλυτές προβλημάτων) έχουν βαθιά εξειδίκευση και επιχειρηματική σκέψη, αυτοσχεδιαστική ευφυΐα και εκλαϊκευτική ικανότητα να πραγματεύονται με απλότητα και σαφήνεια σύνθετα θέματα, όπως:

η Διάρθρωση και Ανάπτυξη της Επιχείρησης (Starting, Running, Repositioning and Growing a Business). Η Οργανωτική Αρτιότητα και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Η Διαμόρφωση της Εταιρικής Στρατηγικής (τα θεμέλια της εταιρικής επιτυχίας εδράζονται στον προσδιορισμό και την αξιοποίηση των διακριτών επιχειρησιακών ικανοτήτων που υποβοηθούν τη διαρκή προσαρμοστικότητα). Η Οργάνωση του Marketing και η Επιχειρησιακή Διεθνοποίηση (καλλιέργεια της εξωστρέφειας). Η Οργάνωση και Διαχείριση του Μετασχηματισμού (μετατροπή της επικερδούς δραστηριότητας σε επιχείρηση και κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής). Η Λειτουργική Επιχειρησιακή Αναδιάρθρωση (βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της οικονομικής βιωσιμότητας του υποκείμενου επιχειρηματικού μοντέλου). Η Χρηματοοικονομική Επιχειρησιακή Αναδιάρθρωση (αναδιάρθρωση περιουσιακών στοιχείων, ανάκτηση της ρευστότητας, εξορθολογισμός σταθερού και μεταβλητού κόστους, φορολογικός σχεδιασμός, διαχείριση των δαπανών και των προσδοκώμενων κερδών ως ισοδύναμα, αναδιάταξη του χρέους ή των ιδίων κεφαλαίων προς το χρέος, ρύθμιση ή οριστική διευθέτηση υποχρεώσεων). Η Οργάνωση και Διαχείριση σε Επιχειρησιακό αλλά και σε Εταιρικό επίπεδο των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου (Holdings). Η Μεταβίβαση Επιχειρήσεων (οργάνωση επαφών ανάμεσα σε δυνητικούς αγοραστές και πωλητές και διευκόλυνση στην επιχειρησιακή μεταβίβαση).

Επιπλέον, έχουμε εξειδικευτεί σε μεθόδους Διαχείρισης Κρισιακών Καταστάσεων (προβληματικά assets, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια/ΜΕΔ, κ.λπ.). Σε μεθόδους Διάσωσης από τη Χρεοκοπία και Εξυγίανσης προβληματικών (Distressed) Εταιρειών. Σε μεθόδους Οργάνωσης και Διαχείρισης Fast Track Πτωχεύσεων, Out of Λύσεις Δικαστηρίου, Λύσεις Χρηματοδότησης, κ.λπ.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Χρειάζεστε Υποστήριξη;

Ανεξάρτητα της πρόκλησης ή της ευκαιρίας, της κρισιακής κατάστασης ή της δυσκολίας που αντιμετωπίζετε, επικοινωνήστε και μοιραστείτε μαζί μας τα επιχειρησιακά σας θέματα. Θα ανταποκριθούμε αμέσως!

Επικοινωνία