Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί την πεμπτουσία των επιχειρηματικών μας σχεδίων τα οποία διέπονται από ακαδημαϊκή αυστηρότητα, λαμβάνουν αυστηρά υπόψη τη σαφήνεια και εφικτότητα των στόχων, τη θέση της εταιρείας στην αγορά και την χαρτογράφηση του περιβάλλοντος δράσης, ικανοποιούν τα κριτήρια της ευελιξίας, της αποτελεσματικότητας και της ελαστικότητας και απαντάνε στα ερωτήματα, πού βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε; Πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί;

Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο; Μια συνταγή επιτυχίας, ένα θεωρητικό κείμενο, μια φιλόδοξη προσπάθεια των managers που θέλουν να αποδείξουν τις γνώσεις τους, ο χάρτης του μέλλοντος ή η αποτύπωση μιας ορθολογικά δομημένης και αποτελεσματικά διοικούμενης επιχείρησης;

Ίσως τίποτα, ίσως όλα μαζί..

Κάθε εταιρία, οποιουδήποτε μεγέθους, που στοχεύει στην καθιέρωση και στην αποδοχή των προϊόντων της από τους καταναλωτές χρειάζεται το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο αποτελεί πρόσκληση και πρόκληση.

Πρόσκληση προς υποψήφιους επενδυτές να επενδύσουν στη συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα και πρόκληση για τα στελέχη να πετύχουν τους στόχους αξιοποιώντας τους πόρους (ανθρώπινους, υλικούς και άυλους) της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την επικέντρωση τους μόνο σε συγκεκριμένους τομείς δράσης (το πρόβλημα της στενότητας των πόρων) και ιεραρχώντας τα βήματα στρατηγικής σκέψης και υλοποίησης. Επιπλέον, είναι μια ευκαιρία που μπορεί να αξιοποιηθεί από την ομαδική εργασία και να δώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστική διαφοροποίηση.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί την πεμπτουσία των επιχειρηματικών μας σχεδίων τα οποία διέπονται από ακαδημαϊκή αυστηρότητα, λαμβάνουν αυστηρά υπόψη τη σαφήνεια και εφικτότητα των στόχων, τη θέση της εταιρείας στην αγορά και την χαρτογράφηση του περιβάλλοντος δράσης, ικανοποιούν τα κριτήρια της ευελιξίας, της αποτελεσματικότητας και της ελαστικότητας και απαντάνε στα ερωτήματα, πού βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε; Πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί;

Κοντολογίς, τα ευκολονόητα επιχειρηματικά μας σχέδια προσπαθ0ύν να εμφυσήσουν στους εν δυνάμει αναγνώστες αυτών την προσαρμογή της λογικής στην κουλτούρα, στις επιχειρησιακές αξίες της επιχείρησης και περιγράφουν το όραμα, τους αντικειμενικούς στόχους, τις στρατηγικές και τακτικές, την χρηματοοικονομική ενότητα (προϋπολογισμός, οικονομική κατάσταση και οι επιδόσεις της επιχείρησης, διαδικασία πρόβλεψης των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών και επιδόσεων, αποτίμηση εξαγορών, κίνητρα χρηματοδότησης), τον έλεγχο, τα συστήματα διοίκησης, το ανθρώπινο δυναμικό, το marketing, την παραγωγή, την εξασφάλιση της ποιότητας, τους κινδύνους, κ.λ.π.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.