Διαχείριση Διαδικασιών Ίδρυσης Επιχειρήσεων, Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μοντέλου και Σχεδίου Management

Η Mactur® διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ξεκινήσει και να αναπτύξει ο επιχειρηματίας ή o εκκολαπτόμενος επιχειρηματίας τη λειτουργία μιας βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας. Οι διαδικασίες αυτές υποστηρίζονται από την οργάνωση του επιχειρηματικού μοντέλου και του σχεδίου management (Business Process Management plan) και αναφέρονται στους σχετικούς νόμους [(εμπορικό νόμο, νόμο περί Α.Ε., νόμο περί Ε.Π.Ε., νόμο περί συνεταιρισμών, νόμο περί επιμελητηρίων (ν. 2081/1992) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3419/2005, νόμοι περί ΓΕΜΗ 3419/2005, ν.3853/2010 για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης (μέσω των ΥΜΣ), νόμο περί φορολογίας Εισοδήματος και Κ.Β.Σ., ασφαλιστικούς νόμους, κ.λπ.)]

Η αρχή της ελευθερίας εγκατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες ή τους εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες να συστήσουν μια επιχείρηση σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Χάρη στα ηλεκτρονικά κέντρα και τις υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης (πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), η σύσταση μιας επιχείρησης στην ΕΕ γίνεται απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή.

Η MACTUR διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ξεκινήσει και να αναπτύξει ο επιχειρηματίας ή o εκκολαπτόμενος επιχειρηματίας τη λειτουργία μιας βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας. Οι διαδικασίες αυτές υποστηρίζονται από την οργάνωση του επιχειρηματικού μοντέλου και του σχεδίου management (Business Process Management plan) και αναφέρονται στους σχετικούς νόμους [(εμπορικό νόμο, νόμο περί Α.Ε., νόμο περί Ε.Π.Ε., νόμο περί συνεταιρισμών, νόμο περί επιμελητηρίων (ν. 2081/1992) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3419/2005, νόμοι περί ΓΕΜΗ 3419/2005, ν.3853/2010 για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης (μέσω των ΥΜΣ), νόμο περί φορολογίας Εισοδήματος και Κ.Β.Σ., ασφαλιστικούς νόμους, κ.λπ.)]

Ένας τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να οριστεί σε σχέση με τρεις (03) διαστάσεις. Τις ομάδες των πελατών, τις ανάγκες των πελατών και την τεχνολογία. Επιπλέον, τρεις (03) είναι οι πυλώνες (βασικά στοιχεία) πάνω στους οποίους δύναται να κτιστεί μια επιχείρηση με βιώσιμα χαρακτηριστικά: το προϊόν, η αφοσιωμένη ομάδα των ανθρώπων που θα επιφορτισθεί την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής και οι διαδικασίες management που θα υιοθετηθούν.

Η Mactur® ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες να προσδιορίσουν τις δραστηριότητές τους σε σχέση με τις ανάγκες και όχι με τα προϊόντα. Μια επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να θεωρείται ως μια διαδικασία ικανοποίησης πελατών και όχι ως διαδικασία παραγωγής αγαθών. Τα προϊόντα είναι παροδικά, αλλά οι βασικές ανάγκες και οι ομάδες των πελατών διαρκούν για πάντα. Η μεταφορά π.χ. είναι μια ανάγκη. Το άλογο με το κάρο, το αυτοκίνητο, ο σιδηρόδρομος, η αεροπορική εταιρεία και το φορτηγό είναι προϊόντα που ικανοποιούν αυτή την ανάγκη.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.